Elementsport vil komme sterkere tilbake.. Stay tuned!